chron mieszkanie przed włamaniem

Jak głośny jest alarm elephant door™?

Najlepszą obroną przed włamywaczem jest prewencja. Dlatego syrena alarmu elephant door™ jest tak głośna, że skutecznie go odstraszy! Ponadto na pewno usłyszy ją Twój sąsiad, który może błyskawicznie zareagować płosząc rabusia.